valparaiso

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Zákaz poplatkov u lekárov - základné fakty

Keďže táto téma je často zahmlievaná lekármi, rozhodol som sa napísať základné fakty o zrušení poplatkov, t. j. aký zákon to upravuje a kto dodržiavanie zákazu kontroluje.
Zrušenie poplatkov je asi jediná rozumná vec s ktorou som sa u Ficovej vlády stretol. V podstate zrovnoprávňuje všetkých občanov v prístupe k verejnému zdravotníctvu bez ohľadu na to, kto je ako bohatý. Tým sa deklaruje, že zdravie chudobnej upratovačky je rovnako hodnotné ako zdravie bohatého podnikateľa a obidvaja majú byť v systéme základného zdravotného poistenia rovnocenní. Tak je to podľa mňa správne a ľudské, až sa divím, že sa to zrodilo v chorých hlavách našej vlády.

Zákaz vyžadovať poplatky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti hradenej z poistenia upravuje zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, konkrétne § 44 ods. 1 a 2:
"(1) Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona. (2) Poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením.35)"

Kam sa sťažovať?

Kontrolu poplatkov vykonáva samosprávny kraj (VÚC). Ak Vám doktor odmietol poskytnúť starostlivosť, pretože ste nezaplatili neoprávnene požadovaný poplatok, a vám vznikne ujma na zdraví, môžete sa na súde domáhať náhrady škody. Obrátiť sa môžete aj na ombudsmana (http://www.vop.gov.sk/), lekársku komoru, alebo na média.Vítam teda, že uvedený zákon vniesol do poplatkov poriadok, aj keď lekári samozrejme tvrdia niečo iné. Chápem, ak sa lekári sťažujú z dôvodu, že ich práca nie je ohodnotená (a koho práce v SR je?), no asi nie je správne, aby dôsledky niesol chorý a často bezvládny pacient. Svojvoľné vyberanie poplatkov lekármi hraničí až z hyenizmom. Je to podobné ako pri úžere, kde sa zneužíva tieseň ľudí na rôzne pôžičky s nehoráznymi úrokmi. Preto je viac ako správne zaviesť v tom poriadok a systém. Ak je tento systém pre lekárov príliš nevýhodný, je treba aby nápravu dosiahli inak ako zdieraním chorých.

spolocnost | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014